آخرین اخبار مدارس


12 دیدبستان پسرانه سما

12 دیدبستان پسرانه سما

12 دیدبستان پسرانه سما

23 آباندبستان دخترانه سما

17 آباندبستان دخترانه سما

08 آباندبستان دخترانه سما

06 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

100 واقعیت درباره ی شگفتی های جهان

مایلز کلی

علمی

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی فیروزی

مسابقه: نمایش

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل دلخواه

1389/02/05

دبستان دخترانه سما

زهرا پرنياني

1388/02/02

دبستان دخترانه سما

فاطمه رسولي

1387/02/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي سهامي

1380/02/01

دبستان دخترانه سما

آيلار رضائي

1388/02/05

دبستان پسرانه سما

عليرضا واحدي فيروزآبادي

1385/02/02

دبستان دخترانه سما

پرنيا قرباني باغاني

1390/02/05

دبستان پسرانه سما

طاها سليماني

1390/02/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه روستا

1383/02/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مصطفي حيدري

1380/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين ذاكري

1382/02/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حديثه زارع

1380/02/06

دبستان پسرانه سما

علي حكيمي

1387/02/02