آخرین اخبار مدارس


06 آذردبستان دخترانه سما

03 آذردبستان دخترانه سما

30 آباندبستان دخترانه سما

26 آباندبستان دخترانه سما

08 آباندبستان دخترانه سما

03 آباندبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان دخترانه سما

100 واقعیت درباره ی شگفتی های جهان

مایلز کلی

علمی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

یاشار شهبازی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اکبرزارعی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعلی کشاورز

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی فیروزی

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن وزیری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسین رضایی

مسابقه: طرح قدس قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زاهدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پویا مهرکی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی عمرانی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پسالار محمدی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا صادقی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی قاسمیان

مسابقه: سرود

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدي نژاد

1386/12/09

دبستان دخترانه سما

زهرا علي پوربنه خفرك

1386/12/15

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي چهاني

1380/12/12

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا نجفي پرتو

1380/12/13

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سميرا قاسمي

1380/12/14

دبستان پسرانه سما

رضا سبحان پور

1388/12/14

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد قاسم روستا

1379/12/13

دبستان دخترانه سما

فاطمه حبيبي نژاد

1387/12/12

دبستان دخترانه سما

فاطمه مختاري

1385/12/12

دبستان پسرانه سما

محمدحسين روستا

1384/12/09

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد شاكر

1388/12/13

دبستان دخترانه سما

زهرا رضانيا

1385/12/10

دبستان پسرانه سما

محمدصادق هاشمي

1384/12/13

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هما حق شناس

1380/12/14