آخرین اخبار مدارس


11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

100 واقعیت درباره ی شگفتی های جهان

مایلز کلی

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

کیانا فاضلی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (سرود)

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مریم زمانی

مسابقه: مسابقات قرآن حفظ عمومی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

سیده ستایش امامی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (نمایش)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه قجری

مسابقه: مسابقات قرآن حفظ عمومی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

مهسا مکارم

مسابقه: مسابقات قرآن حفظ موضوعی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا کرمی

مسابقه: مسابقات قرآن حفظ عمومی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پردیس بهادری

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نازلی نجفی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (نمایش)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تارا محمدی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (نمایش)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبینا صادقی

مسابقه: هنرهای تجسمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هستی نیازی

مسابقه: مسابقه نقاشی کلیه سالم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی حکیمی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرشيد مسيح زاده

1379/05/25

دبستان دخترانه سما

نيايش خسروي

1390/05/27

دبستان پسرانه سما

سام نجفي كشكولي

1385/05/24

دبستان پسرانه سما

احمدرضا پولاديان دمرچماقلوتيره قش

1386/05/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا افراسيابي

1387/05/25

دبستان پسرانه سما

محمدحسين حاجتي

1390/05/26

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد اميرسالاري

1385/05/30

دبستان دخترانه سما

چايلار نجفي

1389/05/25

دبستان پسرانه سما

محمد محيط

1389/05/25

دبستان دخترانه سما

مريم صادقي

1388/05/29

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد رضائي

1390/05/31

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدي فرد

1387/05/30

دبستان پسرانه سما

حميدرضا رويين

1386/05/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه زارعي

1384/05/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه حيدري

1383/05/28

دبستان پسرانه سما

عليرضا رضايي

1385/05/30

دبستان پسرانه سما

اميرعلي چگيني

1390/05/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه جاهدي

1384/05/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرجس شريفي احمدآبادي

1383/05/27