آخرین اخبار مدارس


11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان دخترانه سما

100 واقعیت درباره ی شگفتی های جهان

مایلز کلی

علمی

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه مهرکی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مهسا خلیلی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پردیس بهادری

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا صلاحی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا کرمی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نرگس زاهدی پور

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یلدا روستا

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا رضانیا

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدعلي ذكائي

1387/01/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ميرزائي

1387/01/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل دلاور

1385/01/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين جعفري حقيقي

1379/01/27

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل روشن شبانكاره

1386/01/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا عسكري فرد

1382/01/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد حسين زارعي

1379/01/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدصالح مرادي غجه بيگلو

1385/01/30

دبستان دخترانه سما

سيده اسرا موسوي

1391/01/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا سهمديني كشكولي

1382/01/30

دبستان پسرانه سما

اميررضا پولادي

1387/01/28

دبستان پسرانه سما

اميرمختار آراميان

1388/01/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ياسين افسريفراشبندي

1385/01/30