آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبستان دخترانه سما

100 واقعیت درباره ی شگفتی های جهان

مایلز کلی

علمی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

رضا صفری

مسابقه: مسابقه نقاشی سراسری سما

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

پوریا مرادی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

گروه تئاتر مدرسه

مسابقه: مسابقات تئاترشهرستان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین بارانی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا صفری

مسابقه: مسابقات قرآن و معارف اسلامی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا زمانی

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدی نوروزی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

مسابقه: فعالیتهای فرهنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن وزیری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حسین نصیری فر

مسابقه: جشنواره سفیران سلامت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسین رضایی

مسابقه: طرح قدس قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احتشام حیدری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

رضا خسروي مقدم

1389/04/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد خبازيان

1380/04/26

دبستان پسرانه سما

حسين زارعي

1389/04/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا مرادي

1382/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي فيروزي

1382/04/26

دبستان پسرانه سما

محمدرضا گوركاني

1386/04/25

دبستان دخترانه سما

گيلدا نجفي تيره شبانكاره

1385/04/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رامين حياتي

1378/04/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه نجفي پرتو

1388/04/31

دبستان دخترانه سما

سارا خسروي

1386/04/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهتا عباس پور

1383/04/25

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي موصلو

1388/04/28

دبستان دخترانه سما

زينب حسيني

1387/04/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده حديث دشتي

1382/04/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي طلاعي

1380/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدامير حسيني

1381/04/30