آخرین اخبار مدارس


11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان دخترانه سما

100 واقعیت درباره ی شگفتی های جهان

مایلز کلی

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

یاسمن کریمی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (نمایش)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده ستایش امامی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (نمایش)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده مهرامه رضوی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (نمایش)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده ستایش امامی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (نمایش)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه مهرکی

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

یکتا رستمی

مسابقه: جشنواره استانی اقتصاد مقاومتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه قجری

مسابقه: مسابقات قرآن حفظ عمومی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

مبینا صادقی

مسابقه: هنرهای تجسمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهرانه رضوی

مسابقه: مسابقات قرآن حفظ عمومی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا رضانیا

مسابقه: مسابقات قرآن قرائت

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

فاطمه کمالی

مسابقه: مسابقات قرآن حفظ موضوعی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیگین رابر

مسابقه: المپیاد نانو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سجاد نامداري كرماني

1380/03/27

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل روستا

1390/03/28

دبستان پسرانه سما

امين نعمتي اميرسالاري

1386/03/23

دبستان دخترانه سما

فاطمه صداقت

1390/03/31

دبستان دخترانه سما

زهرا خورشيدي

1389/03/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه صادقي

1384/03/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فهيمه پولادي

1379/03/26

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد روستا

1388/03/23

دبستان دخترانه سما

مبينا اميرسالاري

1387/03/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرديس اجتماعي

1381/03/31

دبستان پسرانه سما

علي عرشيا روستا

1385/03/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه ضميري

1380/03/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا حيدري

1381/03/25

دبستان دخترانه سما

محدثه رنجبرنيا

1387/03/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حديث كرمي

1382/03/24

دبستان پسرانه سما

عليرضا نجفي

1388/03/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل محمدي

1389/03/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مرادي

1382/03/24