آخرین اخبار مدارس


03 آباندبستان پسرانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 مهردبستان دخترانه سما

16 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 مهردبستان دخترانه سما

15 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

فربد نجفي تيره شبانكاره

1386/09/06

دبستان پسرانه سما

بنيامين رضانيا

1388/09/02

دبستان پسرانه سما

اميرعلي راستي

1389/09/04

دبستان پسرانه سما

سيدمحمد رضايي بنه خفرك

1385/09/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا نظافت

1382/09/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا وكيلي

1379/09/07

دبستان دخترانه سما

ياشلار نجفي

1386/09/03

دبستان پسرانه سما

عباس روستا

1386/09/08

دبستان پسرانه سما

اميررضا دهقان

1389/09/01

دبستان دخترانه سما

سارا كاوياني

1387/09/01

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد جهان پور

1386/09/03