آخرین اخبار مدارس


06 آذردبستان دخترانه سما

03 آذردبستان دخترانه سما

30 آباندبستان دخترانه سما

26 آباندبستان دخترانه سما

08 آباندبستان دخترانه سما

03 آباندبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا زمانی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین بارانی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی رضاییان

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدی طاهری نسب

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی قاسمیان

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زاهدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضارضایی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین الیاسی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین نظری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسین رضایی

مسابقه: طرح قدس قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضارضایی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسین حکیمی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آي ناز صادقي

1383/01/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهيل محمدي

1383/01/13

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل قاسمي

1388/01/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين جباري

1381/01/12

دبستان پسرانه سما

محمدجواد صادقي

1385/01/14

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميدرضا حيدري

1379/01/11

دبستان پسرانه سما

فرزام نصيري

1387/01/10

دبستان پسرانه سما

فرشيد باغباني

1387/01/11

دبستان پسرانه سما

محمدامين كاظمي

1384/01/09

دبستان پسرانه سما

اميرحسين درويشي

1385/01/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين نظري

1382/01/10

دبستان پسرانه سما

محمد رستمي

1384/01/10

دبستان دخترانه سما

راحيل پروره

1388/01/15

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماريا مرادي

1383/01/11