آخرین اخبار مدارس


24 بهمندبستان دخترانه سما

22 بهمندبستان دخترانه سما

21 بهمندبستان دخترانه سما

14 فروردیندبستان دخترانه سما

12 بهمندبستان دخترانه سما

09 بهمندبستان دخترانه سما

29 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدی نوروزی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پویا مهرکی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی قاسمیان

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضارضایی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسین حکیمی

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدی طاهری نسب

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی رضاییان

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

مسابقه: فعالیتهای فرهنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا صادقی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدی نوروزی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی فیروزی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجتبی شمشادی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

بنيامين اعتمادي

1388/03/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين رضائي

1379/03/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه قجري دوقزلو

1388/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرزاد روي گر

1381/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيامك كارگر

1383/03/01

دبستان پسرانه سما

ياشار سپهداري بهمني

1384/03/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه دهقان

1380/03/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه تقي پور

1381/03/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميدرضا روستا

1382/03/08

دبستان پسرانه سما

محمدطاها فيروزي

1389/03/03

دبستان دخترانه سما

نرجس مسيح پور

1388/03/05

دبستان پسرانه سما

محمدرضا گلستان

1384/03/01

دبستان پسرانه سما

طاها عمادپور

1389/03/05

دبستان پسرانه سما

محمدحسن فروزش

1386/03/07

دبستان پسرانه سما

سيدابوالفضل صلاح

1384/03/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شهرزاد شريعتمدار

1382/03/01

دبستان دخترانه سما

حانيه حسيني

1385/03/08