آخرین اخبار مدارس


18 مهردبستان دخترانه سما

17 مهردبستان دخترانه سما

15 مهردبستان دخترانه سما

13 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضاصلاح

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احتشام حیدری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجتبی شمشادی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد جوادزرین صدف

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

یاشار شهبازی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا فیروزی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حمیدرضاقبادی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا زمانی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضارضایی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن وزیری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

مسابقه: فعالیتهای فرهنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی فیروزی

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد دهقاني

1377/11/07

دبستان دخترانه سما

ياسمن قاسمي غچه بيگلو

1384/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير نجفي

1382/11/08

دبستان دخترانه سما

مينا قرباني غجه بيگلو

1387/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هادي محمدي نژاد

1381/11/04

دبستان پسرانه سما

مصطفي سالاري

1384/11/04

دبستان پسرانه سما

پويا تقي پور

1387/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا اقتصادي

1380/11/04

دبستان دخترانه سما

پرديس بهادري

1385/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل اميري

1380/11/03

دبستان دخترانه سما

كيانا فاضلي

1384/11/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا حفاري

1377/11/04

دبستان پسرانه سما

محمدطاها قبادي

1387/11/05

دبستان دخترانه سما

حديث رضائي

1387/11/05

دبستان دخترانه سما

نگين روستا

1388/11/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمدرضا فرد

1378/11/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه صادقي

1386/11/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابراهيم نصيري

1378/11/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي نصيري

1379/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي قرباني

1380/11/01