آخرین اخبار مدارس


11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبستان دخترانه سما

100 واقعیت درباره ی شگفتی های جهان

مایلز کلی

علمی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا راستي

1384/09/27

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي رضائي

1386/09/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس ذاكري

1382/09/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما جباري

1384/09/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل مرادي

1384/09/29

دبستان پسرانه سما

محمدعرفان قرباني كشكولي

1390/09/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رضانيا

1384/09/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

يلدا فريدوني

1389/09/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عباسي كشكولي

1384/09/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيلار ميرزايي

1384/09/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد مهدي صداقت

1379/09/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنين رضائي

1379/09/29

دبستان پسرانه سما

محمدامين افخمي بهي

1387/09/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميدرضا مقصودي

1380/09/24

دبستان دخترانه سما

يلدا روستا

1385/09/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا ايلون

1380/09/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا عباسي كشكولي

1384/09/28