آخرین اخبار مدارس


12 دیدبستان پسرانه سما

12 دیدبستان پسرانه سما

12 دیدبستان پسرانه سما

23 آباندبستان دخترانه سما

17 آباندبستان دخترانه سما

08 آباندبستان دخترانه سما

06 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مهدي اميري

1384/12/02

دبستان دخترانه سما

درسا ابراهيمي كودياني

1387/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرآرشام نجفي

1381/12/04

دبستان دخترانه سما

زهرا زارعي

1385/12/01

دبستان پسرانه سما

كاميار كاظمي

1387/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس كاوياني آهنگر

1380/12/02

دبستان پسرانه سما

علي اكبر حبشي ايگدر

1387/12/01

دبستان دخترانه سما

مريم زماني

1387/12/01