آخرین اخبار مدارس


18 مهردبستان دخترانه سما

17 مهردبستان دخترانه سما

15 مهردبستان دخترانه سما

13 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی قاسمیان

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اکبرزارعی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجوادزرین صدف

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا فیروزی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پسالار محمدی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعلی کشاورز

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد جوادزرین صدف

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدی طاهری نسب

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پسالار محمدی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا صادقی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

مسابقه: فعالیتهای فرهنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدی نوروزی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اهورا جهانپور

1386/09/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زحمت كش

1379/09/19

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا پروين

1379/09/21

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شيوا عسكري

1382/09/19

دبستان پسرانه سما

اميرعباس فريدوني

1388/09/16

دبستان پسرانه سما

رضا صفري

1383/09/21

دبستان دخترانه سما

اليانا نوروزي

1383/09/21

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه جهان آرا

1380/09/17

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين حكيمي

1379/09/20

دبستان پسرانه سما

محمدحسين صيادي پور

1384/09/21

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرادي

1386/09/20

دبستان پسرانه سما

آريا روستا

1384/09/19