آخرین اخبار مدارس


12 دیدبستان پسرانه سما

12 دیدبستان پسرانه سما

12 دیدبستان پسرانه سما

23 آباندبستان دخترانه سما

17 آباندبستان دخترانه سما

08 آباندبستان دخترانه سما

06 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان دخترانه سما

100 واقعیت درباره ی شگفتی های جهان

مایلز کلی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

درسا ابراهيمي كودياني

1387/12/06

دبستان پسرانه سما

كاميار كاظمي

1387/12/05

دبستان پسرانه سما

علي اكبر حبشي ايگدر

1387/12/01

دبستان دخترانه سما

زهرا زارعي

1385/12/01

دبستان دخترانه سما

مريم زماني

1387/12/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس كاوياني آهنگر

1380/12/02

دبستان پسرانه سما

مهدي اميري

1384/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرآرشام نجفي

1381/12/04