آخرین اخبار مدارس


06 آذردبستان دخترانه سما

03 آذردبستان دخترانه سما

30 آباندبستان دخترانه سما

26 آباندبستان دخترانه سما

08 آباندبستان دخترانه سما

03 آباندبستان دخترانه سما

27 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرزادرویگر

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن وزیری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پسالار محمدی

مسابقه: اذان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضارضایی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدی نوروزی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احتشام حیدری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجتبی شمشادی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد جوادزرین صدف

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اکبرزارعی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا فیروزی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی بارانی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سمیرا سلیمان دوست

مسابقه: مدرسه انقلاب

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرمحمد شاكر

1388/12/13

دبستان دخترانه سما

فاطمه مختاري

1385/12/12

دبستان دخترانه سما

فاطمه حبيبي نژاد

1387/12/12

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا نجفي پرتو

1380/12/13

دبستان پسرانه سما

محمدصادق هاشمي

1384/12/13

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد قاسم روستا

1379/12/13

دبستان دخترانه سما

زهرا علي پوربنه خفرك

1386/12/15

دبستان دخترانه سما

زهرا رضانيا

1385/12/10

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي چهاني

1380/12/12

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدي نژاد

1386/12/09

دبستان پسرانه سما

رضا سبحان پور

1388/12/14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سميرا قاسمي

1380/12/14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هما حق شناس

1380/12/14

دبستان پسرانه سما

محمدحسين روستا

1384/12/09