پرتال مدارس سما واحد فیروز آباد


.لطفا جهت ورود به مدارس ویا بخش مجتمع (مرکز آموزشی و فرهنگی سما) بر روی تصویر بالای عنوان کلیلک نمائید مدارس سما فیروز آباد


دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مرکز آموزشی و فرهنگی سما