آخرین اخبار مدارس


12 دیدبستان پسرانه سما

12 دیدبستان پسرانه سما

12 دیدبستان پسرانه سما

23 آباندبستان دخترانه سما

17 آباندبستان دخترانه سما

08 آباندبستان دخترانه سما

06 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

100 واقعیت درباره ی شگفتی های جهان

مایلز کلی

علمی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی فیروزی

مسابقه: نمایش

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه روستا

1383/02/02

دبستان پسرانه سما

علي حكيمي

1387/02/02

دبستان دخترانه سما

فاطمه رسولي

1387/02/05

دبستان پسرانه سما

عليرضا واحدي فيروزآبادي

1385/02/02

دبستان دخترانه سما

آيلار رضائي

1388/02/05

دبستان دخترانه سما

پرنيا قرباني باغاني

1390/02/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حديثه زارع

1380/02/06

دبستان دخترانه سما

زهرا پرنياني

1388/02/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مصطفي حيدري

1380/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين ذاكري

1382/02/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي سهامي

1380/02/01

دبستان پسرانه سما

طاها سليماني

1390/02/04

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل دلخواه

1389/02/05