آخرین اخبار مدارس


03 آباندبستان پسرانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 مهردبستان دخترانه سما

16 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 مهردبستان دخترانه سما

15 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ياشلار نجفي

1386/09/03

دبستان دخترانه سما

سارا كاوياني

1387/09/01

دبستان پسرانه سما

اميرعلي راستي

1389/09/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا نظافت

1382/09/04

دبستان پسرانه سما

سيدمحمد رضايي بنه خفرك

1385/09/04

دبستان پسرانه سما

اميررضا دهقان

1389/09/01

دبستان پسرانه سما

فربد نجفي تيره شبانكاره

1386/09/06

دبستان پسرانه سما

عباس روستا

1386/09/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا وكيلي

1379/09/07

دبستان پسرانه سما

بنيامين رضانيا

1388/09/02

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد جهان پور

1386/09/03