آخرین اخبار مدارس


18 مهردبستان دخترانه سما

17 مهردبستان دخترانه سما

15 مهردبستان دخترانه سما

13 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان دخترانه سما

100 واقعیت درباره ی شگفتی های جهان

مایلز کلی

علمی

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضاصلاح

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی فیروزی

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پویا مهرکی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا زمانی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسین حکیمی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعلی کشاورز

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسین رضایی

مسابقه: طرح قدس قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین نظری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حمیدرضاقبادی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احتشام حیدری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی عمرانی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی قاسمیان

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نگين روستا

1388/11/03

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد كشاورز

1387/11/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي نصيري

1379/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير نجفي

1382/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هادي محمدي نژاد

1381/11/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه صادقي

1386/11/08

دبستان پسرانه سما

محمدطاها قبادي

1387/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل اميري

1380/11/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابراهيم نصيري

1378/11/01

دبستان دخترانه سما

پرديس بهادري

1385/11/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمدرضا فرد

1378/11/03

دبستان دخترانه سما

ياسمن قاسمي غچه بيگلو

1384/11/04

دبستان پسرانه سما

پويا تقي پور

1387/11/02

دبستان دخترانه سما

حديث رضائي

1387/11/05

دبستان دخترانه سما

كيانا فاضلي

1384/11/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا حفاري

1377/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا اقتصادي

1380/11/04

دبستان دخترانه سما

مينا قرباني غجه بيگلو

1387/11/03

دبستان دخترانه سما

الينا فتحي تنگ ريزي

1385/11/08

دبستان پسرانه سما

مصطفي سالاري

1384/11/04