آخرین اخبار مدارس


21 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

14 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

19 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

22 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

29 فروردیندبستان پسرانه سما

18 فروردیندبستان پسرانه سما

24 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

گروه تئاتر

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی فیروزی

مسابقه: نماز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا صادقی

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

پارسا رحیمی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر محمد منصوری

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین الیاسی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین نصیری فر

مسابقه: قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسین نیازی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

پدرام محمدی

مسابقه: نماز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین کریمی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد حسین روستا

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بهرام غاری

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرزاد روي گر

1381/03/02

دبستان پسرانه سما

سيدابوالفضل صلاح

1384/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميدرضا روستا

1382/03/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه مهركي

1386/03/05

دبستان پسرانه سما

محمدحسن فروزش

1386/03/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين رضائي

1379/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كيارش حيدري

1380/03/06

دبستان پسرانه سما

بنيامين اعتمادي

1388/03/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه تقي پور

1381/03/04

دبستان دخترانه سما

حانيه حسيني

1385/03/08

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد حسن پور

1387/03/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه قجري دوقزلو

1388/03/06

دبستان پسرانه سما

ياشار سپهداري بهمني

1384/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه علي پور

1381/03/05

دبستان پسرانه سما

محمدرضا گلستان

1384/03/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شهرزاد شريعتمدار

1382/03/01

دبستان دخترانه سما

مهشيد الياسي

1386/03/03

دبستان دخترانه سما

مرجان اميرسالاري

1383/03/06