آخرین اخبار مدارس


24 بهمندبستان دخترانه سما

22 بهمندبستان دخترانه سما

21 بهمندبستان دخترانه سما

14 فروردیندبستان دخترانه سما

12 بهمندبستان دخترانه سما

09 بهمندبستان دخترانه سما

29 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین نظری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پسالار محمدی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

یاشار شهبازی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی قاسمیان

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضارضایی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احتشام حیدری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدی نوروزی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدی طاهری نسب

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدی نوروزی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پویا مهرکی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا فیروزی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سمیرا سلیمان دوست

مسابقه: مدرسه انقلاب

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شهرزاد شريعتمدار

1382/03/01

دبستان پسرانه سما

محمدطاها فيروزي

1389/03/03

دبستان پسرانه سما

بنيامين اعتمادي

1388/03/04

دبستان پسرانه سما

محمدرضا گلستان

1384/03/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه دهقان

1380/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرزاد روي گر

1381/03/02

دبستان پسرانه سما

سيدابوالفضل صلاح

1384/03/02

دبستان پسرانه سما

محمدحسن فروزش

1386/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه تقي پور

1381/03/04

دبستان پسرانه سما

طاها عمادپور

1389/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميدرضا روستا

1382/03/08

دبستان دخترانه سما

حانيه حسيني

1385/03/08

دبستان دخترانه سما

نرجس مسيح پور

1388/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيامك كارگر

1383/03/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين رضائي

1379/03/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه قجري دوقزلو

1388/03/06

دبستان پسرانه سما

ياشار سپهداري بهمني

1384/03/08