آخرین اخبار مدارس


03 مهردبستان پسرانه سما

31 شهریوردبستان پسرانه سما

28 شهریوردبستان پسرانه سما

17 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

قصه های فروردین

مصطفی رحماندوست

مثل ها و قصه هایشان

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین نظری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعلی کشاورز

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرزادرویگر

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین الیاسی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا زمانی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی بارانی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا صادقی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احتشام حیدری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حمیدرضاقبادی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی قاسمیان

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضارضایی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی رضاییان

مسابقه: احکام

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)