آخرین اخبار مدارس


01 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

29 فروردیندبستان پسرانه سما

18 فروردیندبستان پسرانه سما

24 اسفنددبستان پسرانه سما

19 اسفنددبستان پسرانه سما

19 اسفنددبستان پسرانه سما

17 اسفنددبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمد رضا امیری

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی حکیمی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

گروه سرود مدرسه

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی کاظمی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین طریقت

مسابقه: نماز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد مهدی قربانی

مسابقه: قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حسین نصیری فر

مسابقه: قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسین نیازی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرمان رضایی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی فیروزی

مسابقه: نماز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین نیازی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

متین آزادی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين اديبي

1381/02/14

دبستان پسرانه سما

سالار شهبازي

1387/02/11

دبستان پسرانه سما

محمدرضا محمدي

1385/02/14

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سميرا سليمان دوست

1378/02/15

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد قمري

1380/02/09

دبستان پسرانه سما

رضا اكبري

1388/02/11

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي پورحاجي دهرمي

1384/02/13

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميدعلي بهزادي

1378/02/14