آخرین اخبار مدارس


11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان دخترانه سما

100 واقعیت درباره ی شگفتی های جهان

مایلز کلی

علمی

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

هانیه محبی کیا

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (نمایش)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یاسمن کریمی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (نمایش)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نرجس مسیح پور

مسابقه: مسابقات قرآن قرائت

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نازلی نجفی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (نمایش)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه حورا روستایی

مسابقه: مسابقات قرآن قرائت

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

نازنین زهرازارعی

مسابقه: مسابقات قرآن حفظ موضوعی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا کرمی

مسابقه: مسابقات قرآن قرائت

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

زهرا نوروزی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (سرود)

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبینا صادقی

مسابقه: هنرهای تجسمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کیانا فاضلی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (سرود)

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا رضانیا

مسابقه: مسابقات قرآن حفظ موضوعی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا افراسیابی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (نمایش)

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

عليرضا رضايي

1385/05/30

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد رضائي

1390/05/31

دبستان پسرانه سما

سام نجفي كشكولي

1385/05/24

دبستان پسرانه سما

محمدحسين حاجتي

1390/05/26

دبستان دخترانه سما

چايلار نجفي

1389/05/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرجس شريفي احمدآبادي

1383/05/27

دبستان پسرانه سما

اميرعلي چگيني

1390/05/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا افراسيابي

1387/05/25

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدي فرد

1387/05/30

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد اميرسالاري

1385/05/30

دبستان پسرانه سما

محمد محيط

1389/05/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه جاهدي

1384/05/24

دبستان پسرانه سما

حميدرضا رويين

1386/05/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرشيد مسيح زاده

1379/05/25

دبستان پسرانه سما

احمدرضا پولاديان دمرچماقلوتيره قش

1386/05/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه حيدري

1383/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه زارعي

1384/05/31

دبستان دخترانه سما

نيايش خسروي

1390/05/27

دبستان دخترانه سما

مريم صادقي

1388/05/29