آخرین اخبار مدارس


03 مهردبستان پسرانه سما

31 شهریوردبستان پسرانه سما

28 شهریوردبستان پسرانه سما

17 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان دخترانه سما

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان پسرانه سما

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه سما

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان پسرانه سما

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان پسرانه سما

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه سما

قصه های فروردین

مصطفی رحماندوست

مثل ها و قصه هایشان

دبستان دخترانه سما

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا زمانی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حمیدرضاقبادی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

مسابقه: فعالیتهای فرهنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

یاشار شهبازی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی عمرانی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احتشام حیدری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدی نوروزی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی بارانی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پسالار محمدی

مسابقه: اذان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اکبرزارعی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضارضایی

مسابقه: پرتاب پنالتی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی قاسمیان

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي بهرامي

1378/08/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا مختاري

1377/08/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد قاسمي

1378/08/01